Google Haritalar Artık Geri Dönüşüm İçin Atık Kabul Eden İşletmelerin Yerini Gösterecek

Google Haritalar’a, geri dönü?üme gönderilecek at?klar? en yak?n at?k merkezine ya da geri dönü?üm malzemeleri kabul eden i?letmelere götürmek isteyenler için yeni bir özellik ekleniyor. Bu yeni özellik ile geri dönü?üm süreçlerinin herkes için kolayla?mas? hedefleniyor. Özellik, Google taraf?ndan bir proje olarak geli?tirildi.