Google Haritalar’a Sipariş Teslimatını Hızlandıracak ‘Tahmini Varış Zamanı Bildirme’ Özelliği Geliyor

Google Haritalar’?n 10.72 sürümünün kodlar?nda, geli?tirilmekte olan yeni bir özellik ke?fedildi. Bu özellik, kullan?c?lar?n bir i?letmeye tahmini var?? saatini göndermesini sa?l?yor. Zaman tasarrufunu amaçlayan özelli?in kullan?ma sunulup sunulmayaca?? belli de?il.