Google, Play Store’daki Yanıltıcı Uygulamalarla Mücadele Etmek İçin Yeni Bir Politika Yayınladı

Google, Play Store’da bulunan ve kullan?c?lar? yan?tlarak indirme sa?layan uygulamalar ile mücadele etmek için yeni bir politika yay?nlad?. Yeni politika ile uygulamalar?n yan?lt?c? isim, uygulama ikonu gibi ö?eler kullanmas?n?n önüne geçilecek.