Google Play’e Uygulama İndirmeyi Hızlandıran Bir Özellik Geliyor

Google Play, uygulama indirmeyi h?zland?racak ve haf?za tasarrufu sa?layacak bir özelli?i kullan?ma aç?yor. Yava? yava? telefonlarda belirmeye ba?layan ?uygulama yükleme optimizasyonu? kullan?c?lar?n sa?lad??? verilere göre çal??arak uygulamalar?n en gerekli k?s?mlar?n? önce indiriyor.