Google, Stadia Hakkında Oyun Geliştiricilerini Sevindirecek Yeni Haberler Verdi

Google, Stadia sistemine daha çok oyun ve oyun geli?tiricisi çekmesini sa?layacak aç?klamalarda bulundu. Oyuncular Google’?n tart??ma konusu haline gelmi? olan Stadia’s?ndan vazgeçmesini beklerken ?irket, bulut üzerinden oyun oynama servisi konusunda pes etmeyece?ini gösterdi.