Google, Tasarımın Baştan Aşağı Yenilendiği Android 12’yi Tanıttı: İşte Gelen Yenilikler

Google, bugün gerçekle?tirdi?i Google I/O etkinli?inde uzun süredir takip etti?imiz Android 12 i?letim sistemini sonunda resmen gösterdi. ?irket, etkinlikte Android 12’nin tasar?m?na ve getirece?i baz? yeniliklere odaklansa da bu yenilikler aras?nda performans konusu yer almad?.