Google, Yenilenen Tasarımı ve Özellikleriyle WearOS 3.0’ı Duyurdu

Bu y?l gerçekle?en I/O etkinli?inde Android 12’yi tan?tan Google, Samsung ortakl???yla ortaya koyaca?? yeni Wear OS’den de bahsetti. Kullan?lan cihazlar?n i?levselli?ini önemli ölçüde artt?racak özellikler, ak?ll? saat pazar?n? tekrar alevlendirebilir.