Google’da Yaşanan ‘Kavga’, Apple’a Yaradı: Şirket, Rakibinden Önemli Bir İsmi İşe Aldı

Geçti?imiz aylarda Google çat?s? alt?nda ya?anan bir kavga, Samy Bengio isimli deneyimli bir yaz?l?mc?n?n görevini b?rakmas?na yol açm??t?. Bu ayr?l??? f?rsat bilen Apple, konuyla ilgili harekete geçerek Samy Bengio’yu ?irket bünyesine katmay? ba?ard?.