Google’dan ‘Ücretsiz’ Meet Toplantıları İçin Çok Tartışılacak Kısıtlama

Google, görüntülü ileti?im hizmeti Meet’e süre k?s?tlamas? getirdi. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, bundan sonra 3 veya daha fazla kat?l?mc?s? olan toplant?lar?n, en fazla 60 dakika boyunca ücretsiz olarak kullan?labilece?i ifade edildi. Bundan daha uzun süreye ihtiyaç duyan mü?terilerin, Google’a ödeme yapmas? gerekecek.