Google’dan ‘Ücretsiz’ Meet Toplantıları İçin Çok Tartışılacak Kısıtlama

Google, görüntülü ileti?im hizmeti Meet’e süre k?s?tlamas? getirdi. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, bundan sonra 3 veya daha fazla kat?l?mc?s? olan toplant?lar?n, en fazla 60 dakika boyunca ücretsiz olarak kullan?labilece?i ifade edildi. Bundan daha uzun süreye ihtiyaç duyan mü?terilerin, Google’a ödeme yapmas? gerekecek.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace