Google’ın Depremi Saniyeler Öncesinden Haber Veren Sistemiyle İlgili Detaylar Paylaşıldı: İzmir Depreminde Kullanıcılar Önceden Uyarıldı!

Google Türkiye, deprem sallant?lar?ndan saniyeler önce bildirim gönderen sisteminin detaylar?n? aç?klad?. Hayat kurtarma potansiyeli çok yüksek olan bu sistem, ülkemizde geçti?imiz y?l aktif edilmi?ti. Sistem, gerçekle?en son ?zmir depremini de saniyeler öncesinde kullan?c?lar?na bildirdi.