‘Gözümüz Korktu’ Diyen Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan Mutasyonunun Semptomlarını Açıkladı

Doç. Dr. Ümit Sava?ç?, Hindistan’daki bilim insanlar? ile görü?me gerçekle?tirdi?ini ifade ederek virüsün Hindistan mutasyonunun semptomlar?n? aç?klad?. Doç. Dr. Sava?ç?’ya göre a??lamada planlanan seviyeye gelemezsek iki ay sonra yeni bir vaka patlamas? ya?anabilir.