GTA 5, Far Cry 3 Gibi Oyunlarda Görülen ‘ISDone.dll’ Hatası Nasıl Çözülür?

Windows i?letim sistemine sahip bilgisayar kullan?c?lar?n?n GTA 5, Far Cry 3 gibi oyunlar? yüklerken ya da çal??t?r?rken kar??lar?na ç?kan ISDone.dll hatas? can s?k?c? olabilir. ISDone.dll hatas? nas?l çözülür sorusunu yan?tlad?k ve hatan?n çözümü için uygulayabilece?iniz alternatif yöntemleri ad?m ad?m tüm detaylar?yla anlatt?k.