GTA 5’i Bitirebilmek İçin Öldürülmesi Gereken Minimum Karakter Sayısı Açıklandı

Bir YouTube kanal?, GTA 5’te yaln?zca oyunu bitirmek için kaç ki?inin öldürülmesi gerekti?ini tek tek sayd?. Oyunun hikayesindeki üç karakter için de ayr? ayr? say?p yapan ekip, oyunu bitirmek için en az 726 ki?inin öldürülmesi gerekti?ini tespit etti.