Güçlünün Güçsüzü Ezdiği İdeoloji: Emperyalizm Nedir ve Kimler Emperyalisttir?

Her zaman güçlü olan?n kazand??? emperyalizm pek çok farkl? tan?mla ifade edilse bile asl?nda genel olarak sömürgecilik anlay???n? ifade eder. Devletlerin güçlenmesi sonucu ortaya ç?kan emperyalizm nedir, kime emperyalist nedir, günümüzde bu sistem hala devam ediyor mu gelin yak?ndan bakal?m.