Güneş Sistemi Hakkında Ortamlarda Hava Atmalık 10 Enteresan Bilgi

Gezegenimiz Dünya?n?n da içinde bulundu?u Güne? Sistemi, gezegenleri ve aylar? ile son derece ilginç bir yer. Günümüzde yap?lan çal??malar sayesinde Güne? Sistemi hakk?nda pek çok detayl? bilgiye sahibiz ancak baz?lar?n? daha önce duymam?? oldu?unuza eminiz. ??te gökyüzüne daha farkl? bakman?z? sa?layacak Güne? Sistemi hakk?nda 10 ilginç bilgi.