Günlük 300 Binden Fazla Vaka Bildiren Hindistan, Bilim İnsanlarının Uyarılarını Dikkate Almamış

Reuters?a konu?an be? Hintli bilim insan?, Hindistan varyant? konusunda haftalar önce hükümeti uyard?klar?n? ancak bir ?ey yap?lmad???n? aç?klad?. Hatta uyar?n?n Hindistan Ba?bakan? Modi?ye ula??p ula?mad??? dahi bilinmiyor.