Güvenilir Bir Kaynağa Göre Xiaomi, 200 MP Kameralı Bir Telefon Geliştiriyor

Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station taraf?ndan aktar?lan bilgilere göre Xiaomi, 200 MP kameral? yeni bir telefon üzerinde çal???yor. Tahmin edebilece?iniz gibi devasa bir çözünürlü?e sahip olacak bu kamera, Samsung taraf?ndan geli?tiriliyor.