Güvenlik Şefinden ‘THODEX’ Açıklaması: İki Günde Yaklaşık 300 Mağdur Geldi

THODEX isimli kripto para borsas?yla ilgili dikkat çeken bir geli?me ya?and?. Borsa’n?n merkezinin bulundu?u i? merkezinin güvenlik ?efi taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, iki günde yakla??k 300 ki?inin THODEX merkezine gelip, yetkililerle görü?mek istedi?i ifade edildi.