Hackerlar, Google ve Microsoft’un Servislerini Kötü Amaçları İçin Kullanmaya Devam Ediyor

Proofpoint taraf?ndan yay?nlanan bir blog yaz?s?na göre hackerlar, geçti?imiz y?l milyonlarca kötü amaçl? içeri?i Google ve Microsoft arac?l???yla kurbanlara yollad?. ?ki dev ?irketin servisleri, bu sald?r?lara alet oldu.