Hafıza Kaybının Neden Alzheimer’ın İlk Belirtilerinden Birisi Olduğu Açıklandı

Sussex Üniversitesinde yap?lan yeni ara?t?rmaya göre kandaki oksijen seviyesi, Alzheimer’?n erken semptomlar?ndan olan haf?za kayb?n? tetikleyen faktör olabilir. Bu ke?fe göre erken a?amadaki hasar?n sebebini ö?renmek, hastal???n ileride nas?l tedavi edilece?i veya önlenebilece?i hakk?nda bilgiler sunabilir.