Halay Mendillerini Hazırlayın: Flash TV Ekranlara Geri Dönüyor

?smi geçince Rüyan?z Hayrolsun program?, Mahmut Tuncer halaylar? ve Yalç?n Çak?r?? hat?rlatan televizyon kanal? Flash TV, ekranlara geri dönüyor. 2019 y?l?nda yay?n yapmay? durduran kanal, son halindeki gibi e?lence programlar?na a??rl?k verecek.