Hangi Konuda Sorun Yaşadığınızı Söyleyen Görsel Psikoloji Testi

Kim oldu?umuzu, hangi s?k?nt?lar? ya?ad???m?z? çevremizden gizlesek de zihnimizden gizleyemeyiz. Endi?elerimiz ve s?k?nt?lar?m?z, kapal? bir kutu gibi olan bilinçalt?m?za gizlenip biz fark etmeden hayat?m?z? yönlendirir. Birazdan genel bir görüntüye bakacaks?n?z, ancak içinde sadece bir ?eye odaklanacaks?n?z. Gördü?ünüz ilk detay, bilinçalt? kutunuzun kapa??n? açacak.