Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 20. Yıl Dönümü İçin İki Özel Proje Duyuruldu

2001 y?l?nda vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Ta?? filminin 20. y?l dönümü için iki özel proje olu?turuldu. Bir tanesi filmlerden özel bir kesit, di?eri ise bir yar??ma ?eklinde planlanan projeler, Harry Potter hayranlar?n?n da dahil olabilecekleri bir ?ekilde tasarlan?yor.