Hepsi Bizim Canımız: Peki SMA Hastalığı Nedir, Ne Sebep Olur, Hangi İlaçlar Tedavi Ediyor?

SMA oldukça nadir rastlanan genetik bir kas hastal???na verilen isim. Ancak ne yaz?k ki bu hastal??a sahip bireyler ve aileleri, bu hastal?ktan dolay? bütün hayatlar?n? makineler üzerine kuruyorlar. SMA’n?n nas?l bir hastal?k oldu?una ve bireyler olarak SMA hastas? bebekler için neler yapabilece?imize bakal?m.