Hiç Oscar Alamayan Esaretin Bedeli Filmi, Neden Hâlâ IMDb’de Birinci Sırada?

Y?llar geçiyor, bildi?imiz her ?ey tek tek de?i?iyor ama IMDb Top 250 listesinin birinci s?ras?nda her zaman The Shawshank Redemption yani Esaretin Bedeli filmini görüyoruz. Her y?l dünya çap?nda yüzlerce yeni film çekilirken nas?l oluyor da 1994 yap?m? Esaretin Bedeli hala IMDb zirvesinde durabiliyor? Bu konuya gelin biraz yak?ndan bakal?m.