Honda, 2040 Yılında Tüm Otomobillerinin Elektrikli Olacağını Açıkladı

S?f?r emisyon konusunda ciddi ad?mlar atan ve gelece?in elektrikli otomobil dünyas?nda yerini sa?lamla?t?rmay? hedefleyen Honda, 2040 y?l?nda tüm araçlar?n?n elektrikli olaca??n? aç?klad?.