Honor, Yıllar Süren Aradan Sonra Google Servisleri’ne Yeniden Dönüyor

Honor’un Almanya için olu?turdu?u Twitter hesab?, ?irketin yakla?makta olan telefonu 50 ile ilgili önemli bir aç?klama yapt?. Yap?lan aç?klamalarda, Honor 50’nin Snapdragon 778G ile gelecek olmas?n?n yan? s?ra, bu telefonun Google Servisleri’ni içerece?i aç?kland?.