Huawei P50’nin Kamera Tasarımını Ortaya Koyan Yeni Görüntüleri Açığa Çıktı

Huawei’nin yakla?makta oldu?una inan?lan amiral gemisi telefonu P50’nin yeni görüntüleri aç??a ç?kt?. Huawei Central taraf?ndan payla??lan görüntüler, telefonun hap ?eklinde bir ç?k?nt?ya yerle?tirilmi? iki ayr? kamera kurulumuna sahip olaca??n? gözler önüne seriyor.