Hunt: Showdown’a Yeni Harita ve Avcılar Ekleyecek ‘Dark Sight’ Güncellemesinin Fragmanı Yayınlandı

Hunt: Showdown?a yeni bir harita, Amerikan Yerlileri ve yeni silahlar ekleyecek ?Dark Sight? güncellemesinin fragman? yay?nland?. Tüm bu yeniliklere dair detayl? bir aç?klama yap?lmasa da fragman, olacaklar?n haberini k?saca vermi? oldu. Güncellemenin ç?k?? tarihi ise henüz belli de?il.