I. Dünya Savaşı İçin Mermi Üreten Citroën, Nasıl Bir Otomotiv Devine Dönüştü?

Bugün dünyan?n en önemli otomobil markalar?ndan biri olan Frans?z Citroën markas?, 100 y?ldan uzun süredir bulundu?u otomobil piyasas?nda 300?den fazla model üreterek ba?ar?n?n hak edilen bir ?ey oldu?unu göstermi?tir. Sava?lar, zorluklar, yar??larla dolu Citroën?in hikayesinin ?a??rt?c? detaylar?na yak?ndan bakal?m.