IBM Başkanı’na Göre Küresel Çip Krizi 2 Yıl Daha Devam Edecek

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle üretiminde s?k?nt?lar ya?anan ve pek çok sektörde aksakl?klara sebep olan çip krizi dünya genelinde devam ediyor. Gelen son aç?klamalar ise krizin k?sa süre içerisinde son bulmayaca??na i?aret ediyor.