İçişleri Bakanı Açıkladı: Soyağacınız Tek Tıkla Görsel Olarak Sunulacak

?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu, Twitter hesab?nda yapt??? payla??mda, nüfusta yeni bir döneme geçildi?ini aç?klad?. Tweet’ten anla??ld??? üzere vatanda?lar?n soya?açlar? tek t?kla görsel bir ?ekilde olu?turulabilecek.