İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık Olaylarının Önüne Geçecek ‘Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’ni Tanıttı

?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu, doland?r?lma olaylar?n?n önüne geçmesi hedeflenen yeni Elektronik Kimlik Do?rulama Sistemi’ni tan?tt?. Bu sistemde yeni kimlik kart? ve parmak izi kullan?lacak ve i?lemler s?ras?nda kimlik do?rulama, k?sa sürede gerçekle?ecek.