İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex CEO’sunun Bankalardaki 31 Milyon Lirasına El Konulduğunu Açıkladı

Interpol taraf?ndan k?rm?z? bülten ç?kar?lan ve bulundu?unda Türkiye’ye teslim edilmek üzere aranan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in Türkiye bankalar?nda bulunan 31 milyon liras?na el konuldu?u aç?kland?. Aç?klama, ?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu’dan geldi.