İçişleri Bakanlığı, Bugün Açılan Sinema Salonlarının Yeniden Kapatılacağını Açıkladı

?çi?leri Bakanl???, gece geç saatlerde yay?nlad??? genelgeyle aç?laca??n? aç?klad??? sinema salonlar?n? yeni bir genelgeyle yeniden kapatt?. Sinema salonlar?n?n 1 Temmuz?dan itibaren aç?laca?? bildirildi.