İçişleri Bakanlığı, Kademeli Normalleşme Tedbirlerini Açıkladı

?çi?leri Bakanl???, 17 May?s tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli nomalle?me tedbirlerini aç?klad?. Yay?nlanan genelgede, belirlenen tedbirlerin 1 Haziran tarihine kadar geçerli olaca?? belirtildi.