İçişleri Bakanlığı, ‘Şampiyonluk Kutlama’ Genelgesi Yayınladı: Kalabalıkların Toplanmalarına İzin Verilmeyecek

?çi?leri Bakanl???, bugün 20:30?da oynanacak üç kar??la?mayla ?ampiyon ismin kim olaca?? heyecanla beklenirken ??ampiyonluk kutlama? genelgesi yay?nlad?. Genelgede asayi? ve tam kapanma süreci kurallar?na dikkat çekildi, kalabal?klar?n cadde, sokak ve meydanlarda toplanmalar?na izin verilmeyece?i aç?kland?.