İçişleri Bakanlığı, Tam Kapanma Dönemiyle İlgili 5 Soruya Daha Yanıt Verdi

?çi?leri Bakanl???, tam kapanmaya saatler kala konuyla ilgili yeni bir aç?klama yapt?. Geçti?imiz günlerde 10 soruya cevap veren Bakanl?k, bugün de 5 soruya daha yan?t verdi. Bu aç?klamalar, ülke genelindeki muafiyet ?artlar?n? aç??a kavu?turuyor.