İçişleri Bakanlığı, Tam Kapanma Dönemiyle İlgili Merak Edilen Yeni Soruları Yanıtladı

?çi?leri Bakanl???, 17 May?s’a kadar sürecek olan tam kapanma dönemiyle ilgili merak edilen yeni sorular?n yan?tland??? bir aç?klama yay?nlad?. Aç?klamaya göre emekliler, zaman ve güzergah ko?uluna uymak kayd?yla en yak?n banka ?ubesi veya ATM’lerden emekli ayl???n? ve bayram ikramiyesini çekebilecek.