İklim Mühendisi Prof. Dr. Levent Kurnaz: İnsanlar 2050’de Sıcaktan Ölmeye Başlayacak

Bo?aziçi Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Levent Kurnaz, tüm dünyay? tehdit eden küresel ?s?nmas?n?n yak?n gelecekte ülkemizde yol açaca?? zararlar? anlatt?. Kurnaz, yapm?? oldu?u aç?klamada 2050 y?l?nda ya?anacak 45 derece s?cakl?klarda insanlar?n ölmeye ba?layaca??n? dile getirdi.