İlk Filmden Her Zaman Daha Fazla Beğenilen En İyi Devam Filmleri

Genellikle devam filmi çekecek kadar ba?ar? yakalayan filmler, ikinci filmde her ?eyi berbat etmesiyle ünlüdür. Fakat baz? filmler var ki ilk filmin pabucunu dama att?rmay? ba?ar?yorlar. Bu içeri?imizde, ilk filmleri unutmam?za neden olan en ba?ar?l? devam filmlerine yak?ndan bak?yoruz.