İlkokul ve Ortaokullarda İkinci Dönem Sınavlarında Düzenleme Yapıldığı Duyuruldu

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk’tan ilkokul ve ortaokul ö?rencilerine s?navlar ile ilgili aç?klama yapt?.