İlkokulda Olasılık Konusunu Anlamayan Kumarbazların Sonu: ‘Monte Carlo Yanılgısı’ Nedir?

Matematik derslerinde olas?l?k konusu anlat?l?rken kullan?lan ifadelereden biri de ba??ms?z olayd?r. Yani bu olaylar?n sonucu birbirini etkilemez. Monte Carlo’da bir kumarhane dolusu kumarbaz ise bu durumu bilmiyordu.