İngilizler Matematikteki ‘Üslü Sayıları’ Anlamayınca Tavşanlar Avustralya’yı Nasıl İşgal Etti?

Avustralya k?tas?n? kolonile?tirme çal??malar? yapan ?ngiliz elitleri, gittikleri topraklara kendileriyle birlikte Avrupa Tav?an? olarak da bilinen tav?anlar? götürdü. Bu tav?anlar, tüm zamanlar?n en büyük istilalar?ndan birine sebep oldu.