İngiltere’de Polis, Uyuşturucu Baskını Diye Gittiği Mekanda Devasa Bir Bitcoin Madeniyle Karşılaştı

Bir grup ?ngiliz polisi, ald?klar? ihbar üzerine d??ar?dan bak?nca uyu?turucu çiftli?ine benzeyen bir arsaya bask?n yapt?. Ancak bulduklar? ?ey tamamen yasal görünen bir Bitcoin çiftli?iydi.