İngiltere’deki Ne İdüğü Belirsiz Minibüs, Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Otonom araçlar konusundaki çal??malardan biri de ?ngiltere’de gerçekle?tirildi. Cambridge Üniversitesi’nin bahçesinde ring servisi olarak test edilen otonom minibüs biraz alay konusu oldu.