İngiltere’den Kripto Paraların Seyrini Değiştirebilecek Açıklama: Çok Tehlikeliler

?ngiltere Merkez Bankas? Ba?kan? Andrew Bailey, hali haz?rda zor zamanlar geçiren kripto para piyasas?n? yeniden dü?ü?e geçirebilecek aç?klamalarda bulundu. Daha önce kripto paralar?n bir geçerlili?inin olmad???n? savunan Bailey, bu konunun kamuya yönelik bir tehlike olu?turdu?unu dile getirdi.