İnsan Vücudunda Bulunan 10 Körelmiş Organ ve Kas

Onlarca organ? içinde bar?nd?ran ve sistematik bir ?ekilde çal??an insan vücudu, zamanla körelen baz? organlara sahip. Bugün insan vücudundaki kullan?lmayan organlara ve kaslara yak?ndan bak?yoruz.