İnsan Vücudunda En Fazla Ortak Noktaya Sahip İki Organ Belirlendi: Beyin ve Testisler

Yeni bir ara?t?rmada insan beyni ve erkeklerin testislerinin birbirine en çok benzeyen iki organ oldu?u ortaya ç?kt?. Yap?lan protein ve gen testleri sonucu iki organ?n yakla??k 13 bin ortak proteine sahip olduklar? belirlendi.