Instagram, Biri Hikayeler’e Gizlilik Filtresi Getirecek İki Özellik Test Ediyor

?ki farkl? isim taraf?ndan ortaya ç?kar?lan ekran görüntülerine göre Instagram, canl? yay?n ve hikayeler özellikleri için iki yeni özellik geli?tiriyor. Söz konusu özellikler ile kullan?c?lar, Instagram’da canl? yay?n izlerken uygulamay? kullanmaya devam edebilecekler ve payla?t?klar? hikayeyi kimlerin görebilece?ine dair daha fazla seçenekleri olacak.